EMSA pressiteade 17.09.2022

Pressiteade

Täna, 17.oktoobril, saatsid meremehi esindavad organisatsioonid ühispöördumise Vabariigi Presidendile, milles palutakse härra Presidendil teostada asjaolude väljaselgitamine ja anda hinnang Riigikogu ning tema liikmete käitumisele seaduseelnõu 571 SE, Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus, menetlemisel.

Pöördumises märgime, et kõnesolevat seaduseelnõu ja ka 2022.aasta kevadel seadustatud kolmandate riikide kodanike ligipääsu Eesti laevade töökohtadele reguleerivat Välismaalaste seaduse vastavat sätet, on menetletud demokraatlikku, sotsiaalpartnerite kaasamisprotsessi eirates ja seadusloome häid tavasid rikkudes.

Pöördumises märgime, et meremehi esindavate organisatsioonidena oleme väga häiritud osade riigikogulaste pealiskaudsest ja vastutustundetust suhtumisest suruda Riigikogu tasemel läbi ning seadustada eelnõud, mis reguleerivad väga spetsiifilisi valdkondi, mille mõjusid ja riske nad ise ei hooma ning on asjassepühendunutega kooskõlastamata.

Meremehi esindavate organisatsioonidena leiame, et vastu võetud seaduse- muudatused kahjustavad Eesti meremeeskonna huvisid, tekitavad küsitavusi meie meremeeste konventsionaalse diplomeerimise  valdkonnas ning võivad olulisel määral kahjustada Eesti Vabariigi rahvusvahelist mainet antud valdkonnas.

 

Täiendav info :

Jüri Lember, EMSA, tel.5012507