12 aastaga pole Eesti suutnud täita merendusalaseid ettekirjutusi

2010. aastal auditeeris rahvusvaheline merendus­organisatsioon IMO Eesti merendusvaldkonna korraldust ning tegi leitud puuduste kohta ettekirjutused. Riigikontroll tuvastas, et 12 aastat hiljem on probleemid ikka lahendamata. Järgmine kohustuslik IMO audit seisab Eestil ees 2024. aasta kevadel.

Loe lähemalt