Riigikontroll nõuab merendusvaldkonna korralduse parendamist

Riigikontroll analüüsis Eesti merendusvaldkonna korraldust seoses läheneva Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni (IMO) kohustusliku auditiga ning leidis, et mitmed organisatsiooni poolt varem välja toodud puudused on tänini lahendamata.

Loe lähemalt