Hollandi kohus pooldab ametiühinguid konteinerite kinnitamisel.

Ametiühingud on sel nädalal saavutanud olulise võidu meremeeste ohutuse kampaanias, kuna Hollandi kohus otsustas, et laevajuhid, laevaomanikud ja prahtijad peavad järgima klauslit, mis takistab meremeestele ohtlikku kinnitustööd määramast seal, kus on professionaalsed dokitöölised.

2020. aastal andsid ITF, FNV Havens ja Nautilus NL Madalmaade kohtusse hagi Marlow Cypruse, Marlow Netherlandsi ja Expert Shippingu vastu, kuna nad keeldusid järgimast mittemeremeeste töö klauslit. Ettevõtted kirjutasid lepingule alla 2018. aastal ja klausel jõustus kaks aastat hiljem.

Rotterdami ringkonnakohtu otsus tähendab, et laevaomanike nimel meremehi palkavad ettevõtted peavad tagama, et lasti käitlemisega tegeleksid võimalusel koolitatud kohalikud sadamatöötajad, mitte aga panema seda meremeestele lisakohustuseks.

https://www.itfglobal.org/en/news/victory-seafarers-safety-dutch-court-sides-unions-container-lashing?fbclid=IwAR3TrKSggZTjS3p0lSm1QIoDajaGyyYMI627DnHMrPynnY0D1vMR4j4lL6I