Riigi ettevõtte vallandas ametiühingu usaldusisiku!

Tallinn. 28JUL17.
Nordica lennukid Tallinna lennuväljal.
Foto: Erik Prozes, Postimees

Antud juhul on riik koos riigi ettevõttega Nordic Aviation Group AS pannud püsti paraja skeemitamise. Sisuliselt sama skeemi kasutati ka Estonian Air puhul, kus töötajad nõudsid mitmeid aastaid oma saamata töötasu. Seal läks riik lõpuks töötajatega kokkuleppele.

Skeem on suhteliselt lihtne ning on loodud vastutuse maandamiseks.

Riigi poolt loodi Nordic Aviation Group AS ja selle tütarettevõte Regional Jet, kes tegelevad õhutranspordi teenuse pakkumisega. Selleks, et töötajatega seotud riske maandada ostetakse sisse töötajate renditeenust rendiettevõttest Nordic Crew Managment OÜ. Tegemist on 2500 eurose algkapitaliga ühe omaniku firmaga. Nordic Aviation Group AS või  Regional Jet OÜ korraldab konkursi ja otsib sobiva töötaja. Seejärel suunatakse konkursi läbinud töötaja, töölepingu sõlmimiseks, tööjõu rendiga tegelevasse Nordic Crew Managment OÜ´sse, kus sõlmitakse tööleping. Seejärel renditakse see töötaja Nordic Aviation Group AS või  Regional Jet OÜ´le ning viimastes toimub kogu töö ja väljaõpe. Sisuliselt täidab Nordic Crew Managment OÜ töösuhte vormistamise juures kummitempli funktsiooni. Nüüd, kui tekib töötajatega probleem, siis Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet pühivad käed vastutusest puhtaks ja ütlevad, et meie ei ole tööandja. Natuke suurema probleemi korral lastakse vajaduse 2500 eurose algkapitaliga ettevõte koos töötajatega põhja ning luuakse uus. Nordic Aviation Group AS või  Regional Jet OÜ on justkui puhtad ning jätkavad oma toimetamist. Sisuliselt on ka Nordic Crew Managment OÜ´le ja selle omanikule kätte mängitud lollikindel ärimudel. Nordic Crew Managment OÜ figureeris ka Estonian Air protsessis https://www.aripaev.ee/uudised/2021/06/29/estonian-airi-tootajad-loobusid-hagist-nordica-vastu

Aprillis lõime Nordic Crew Managment OÜ´s ametiühingu osakonna ja valisime usaldusisiku. Informeerisime sellest ka Nordic Crew Managment OÜ. Kuna lennunduses on tihe rahvusvaheline koostöö lõime kontakte ka teiste põhjamaade suurfirmade ametiühingutega. Nordic Aviation Group AS teeb alltöövõttu SAS´ile. Usaldusisik saatis informatsiooni SAS´ile, et pardapersonal ja piloodid, kes töötavad XFly´s ehk  Regional Jet OÜ´s on Tallinnas moodustanud ametiühingu. Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet OÜ´le see ei meeldinud. Hakkasid usaldusisikut süüdistama, et juriidiliselt ei ole Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet OÜ´s ametiühingut, vaid see on moodustatud Nordic Crew Managment OÜ´s ning usaldusisik on seega edastanud valeandmeid ning põhjustanud sellega SAS´i usaldamatuse Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet OÜ vastu, mis omakorda võib tuua kaasa kahju tekkimise. Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet OÜ andsid teada, et usaldusisik on põhjustanud neis ettevõtetes usaldamatuse ning tema teenuseid ei soovita ettevõtetes kasutada. Tuginedes formaalselt Nordic Aviation Group AS ja  Regional Jet OÜ kirjale andiski Nordic Crew Managment OÜ usaldusisikule teada, et lõpetab temaga töösuhte 13.06.22 TLS 88 lg 1 p-de 3,6 ja 7 alusel. Nordic Crew Managment OÜ küsis ka ETTA arvamust. Andsime teada, et usaldusisiku vabastamine ei ole põhjendatud ning sisuliselt on tegemist sooviga lihtsalt ametiühingu usaldusisikust vabaneda. Andsime tööandjale võimaluse kuni 07.06.22 ülesütlemisest taganeda. Tööandja andis vastuse, et teatab oma otsusest 13.06.22 ehk ülesütlemise avalduses toodud päeval.

Tegime omapoolse pöördumise Nordic Aviation Group AS, nõukogu ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi kantslerite poole. Samuti informeerisime sellest põhjamaade lennunduse ametiühingud. Plaanime ka pöörduda SAS´i poole, et nende informeerimine, ametiühingu moodustamisest, tõi kaasa usaldusisiku vabastamise.

 

Loo moraal. Nordic Aviation Group AS otsib vajalikud töötajad, korraldab nende töö ning kui on mingid jamad, siis pühib sisuliselt käed puhtaks, et mina ei ole tööandja ning näitab näpuga kummitempel Nordic Crew Managment OÜ poole. Nordic Crew Managment OÜ omakorda ütleb, et no mis mina teha saan, tellija ei soovi seda töötajat. Nii püüabki Nordic Aviation Group AS pääseda vastutusest ja kohustustest. Kui nii juba käitub riigiettevõte, siis on see selga signaal, et Eesti Riigis ongi nii normaalne toimetada.

Lugupidamisega

Üllar Kallas

ETTA juhatuse esimees

Tel +372 55 636 490

Mail Yllar.Kallas@etta.ee