Ametiühingud: Eesti töösuhete tulevik

 

Ametiühingute Keskliit peab täna koos ametnike, tööandjate ja Norra kolleegidega sotsiaaldialoogi teemalist konverentsi, millel võtab kokku viimastel aastatel tööandjate ja valitsusega saavutatud kokkulepped ja seab töösuhete sihi järgnevateks aastateks, kas Eesti jätkab Põhjamaise tööturumudeli poole püüdlemist, lepib Ida-Euroopasse kuulumisega või siirdub otse ameerikaliku reguleerimata tööturu juurde.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on sotsiaaldialoog Eestis viimastel aastatel kõvasti edasi arenenud: „Eesti on astunud suure sammu Põhjamaade poole ja tahame seda jätkata ka uue valitsusega,“ sõnas Peterson tänades sisuka ja asise koostöö eest nii eelmisi valitsusi kui tööandjaid.

„Nüüd tahame koos partneritega arutada, millist teed pidi töösuhete reguleerimisel edasi minna – kas tahame paksemat töölepingu seadust, rohkem valdkondlikust eripärast tulevaid sektori tasandi kokkuleppeid või loodame, et turg ise kõik paika loksutab,“ selgitas Peterson.

Lisaks anname ülevaate viimasel ajal toimunud sotsiaalpartnerite koostööst, nagu Ida-Viru piirkonna õiglase ülemineku ja energia julgeoleku tagamise protsess, paindliku tööaja teema kaubanduses ja külalislahkuse sektoris ning mitmete teiste sektori tasandi partnerite julgustamisest ühisteks aruteludeks ja probleemide lahendamiseks sotsiaaldialoogi abil.

Kolmepoolse sotsiaaldialoogi ja regulaarsed läbirääkimised ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahel taastas pärast pikka pausi Jüri Ratase esimene valitsus. Sellest ajast on sotsiaaldialoogi põhifookuses olnud töösuhetesse turvalise paindlikkuse toomise võimalused.