Bussijuhid piketeerivad Järvamaal palkade maksmisega tekkinud segaduse pärast.

Kesk-Eesti bussijuhid korraldavad 26. mail kell 9.30 Mäos, Järvamaa Ühistranspordi Keskuse ees piketi, millega nõuavad selgust bussijuhtide palkade maksmise osas ja tööandjalt lahendust tekkinud probleemile.

Transpordi Ametiühingu koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul on viimasel 2-3 aastal riik maakondliku ühistranspordi hangetesse lisanud ka konkreetse bussijuhtide töötasu määra, et aidata kaasa bussijuhtide ajast maha jäänud töötasude tõusule ja võimaldada hanke jõustumise hetkest maksta juhtidele vähegi väärikat töötasu. Selle tingimuse eest saab ka iga hankel osaleja nö punkte mille alusel selgitatakse hanke võitnud ettevõte.

Kübarsepp selgitas, et eelnevate hangetega ei ole töötasude osas probleeme olnud, kuid Järvamaal käesoleva aasta 1. aprillil jõustunud hanke dokumentidest avastas Transpordi Ametühing töötasude sätestamise osas vastuolu. „Palusime Järvamaa Ühistranspordi Keskuselt ja Transpordiametilt kui hanke korraldajalt selgitust sellele, kuidas tuleb bussijuhtidele erinevate töötundide korral töötasu maksta, kuid kahjuks sisulist vastust selles osas ei saanud,“ täpsustas Kübarsepp.

Aprilli kuu töötasu on tööandja väljamaksnud ametiühingu hinnangul rikkudes isegi täna kehtivat sektorilepingu järgselt 1150-eurost miinimumtasu, kuna kuupalga sisse on arvestatud lisatasud, pühadetasu, ületunnid ja puhkusetasud. Hanke dokumentide järgi peaks aga olema tagatud 1250-eurone kuupalk vaid normtundidega.