Meremehed saavutavad rahvusvahelise õiguse kohustusliku Interneti-juurdepääsu tagamise osas

Meremeeste rühmad on 2006. aasta meretöökonventsiooni (MLC) uuendustega võitnud meeskondadele  kohustusliku sotsiaalse ühenduvuse (sh Interneti-juurdepääsu) õiguse, kuid on pettunud, et laevaomanikud ja valitsused võivad püüda selle eest tasu võtta.

MLC on rahvusvaheline leping, mille eesmärk on kaitsta meremeeste õigusi ja selle on ratifitseerinud enam kui 100 riiki, kes esindavad üle 90% maailma laevastikust. Üks selle sätetest on, et valitsused, laevaomanikud ja meremeeste esindajad kohtuvad korrapäraselt, et konventsioon üle vaadata ja ajakohastada. Viimane kolmepoolse erikomitee (STC) koosolek lõppes Genfis 13. mail, kui jõuti kokkuleppele mitmete muudatuste osas, sealhulgas kohustus tagada meremeeste parem sotsiaalne ühenduvus.

“Oleme Covidi perioodi jooksul palju õppinud ja see on ajendanud meid MLC-d täiustama,” ütles Mark Dickinson, Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) meremeeste sektsiooni aseesimees, STC asepresident ja eestkõneleja.
Loe edasi siit.