Teise sadamatöötaja surm suurendab vajadust uurimise järele, leiavad ametiühingud.

Lytteltoni sadamaettevõtte töötaja hukkus esmaspäeva 25 aprilli hommikul Cashini kai ääres seisval laeval, millele laaditi  kivisütt. Maritime New Zealand uurib surmajuhtumit, mis on riigi sadamates vähem kui nädala jooksul juba teine.

Stividor ja kahe lapse isa Atiroa Tuaiti (26) kukkus, 19 aprillil teisipäeval, Aucklandi sadamas seisval  laeval töötades surnuks.

Ametiühingute nõukogu president Richard Wagstaff ütles, “Iga töötaja väärib teadmist, et hommikul tööle minnes jõuab ta tööpäeva lõpuks turvaliselt koju. Kahjuks selles valdkonnas praegu nii ei ole ja on vaja  kiiresti tegutseda.”

Mereliidu riiklik sekretär Craig Harrison ütles, et surmajuhtumeid oli võimalik ära hoida: “Meil on viimastel aastatel selles valdkonnas kurb rekord.

Töösuhete ja tööohutuse minister Michael Wood ütles, et palus eelmisel aastal, et Maritime NZ teeks koostööd ametiühingute ja tööandjatega, et uurida selles sektoris hukkunute ja vigastuste põhiprobleeme. Ta ütles, et kaks põhiprobleemi on juba tuvastatud; sadamatöötajate väsimus ja et töötajad töötasid raskete ja potentsiaalselt ohtlike masinatega.

“Oluline on siin see, et me ei teeks uuringut ainult uuringu pärast. Vaid kui me seda teeme, siis see lisab midagi meie arusaamale ja suunab meid tegelikult õiges suunas.”

Wagstaff nõustus, et uurimine peab viima muutusteni, ja ütles, et sadamaettevõtete töökultuur ei toeta ohutust. “Seda tuleb kiiresti muuta.”

Lyttelton Port Company tegevjuhi kohusetäitja Kirstie Gardener tegi avalduse, mis kinnitas töötaja surma.

“Praegu ei saa me juhtunu kohta täpsemaid üksikasju kinnitada. Soovin avaldada sügavat kahetsust ja kaastunnet nii meie meeskonnaliikme perele kui ka ülejäänud LPC meeskonnale,” ütles ta.

“Praegu keskendume oma töötajate ja hukkunud  LPC meeskonnaliikme perekonna toetamisele praegusel traagilisel ajal.”