Esmaspäeval ja teisipäeval kell 9 korraldab EMSA Riigikogu ees piketi.

SE 241 ehk välismaalaste seaduse muutmine    

Nõuame SE 241 välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste   ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu RK täiskogu päevakorrast välja arvamist ja prügikasti saatmist.

Me ei ole rahul, et  eelnõud menetleti heade tavade vastaselt ja ebaeetiliselt ilma meremeeste esindajaid kaasamata.

Seaduse muutmise teine ettepanek puudutab otseselt meid,  meremehi. Selle seadustamisel võivad kolmandate riikide meremehed asuda ilma piiranguteta tööle meie, Eesti meremeeste töökohtadele.

Me ei ole rahul SE 241 läbiva põhimõttega muuta võõrtööjõu ligipääs Eesti tööjõuturule veelgi paindlikumaks. Seda soovitakse teha olukorras, milles nii riik kui sotsiaalpartnerid üheskoos kinnitavad, et tegelikkuses puudub ülevaade illegaalse tööjõu arvust riigis ja ka sellest kui mitu tundi tehakse tegelikkuses tööd täna kehtivate keskmise palga nõuete alusel.

Suurusjärk 4000+ Eesti residendist meremeest peavad juba täna, seoses Eesti lipu all seilavate aluste puudumisega, töötama teiste riikide ja võõramaiste reederite laevadel.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing