EMSA pressiteade

 

PRESSITEADE

Täna, 30.märtsil toimuval RK põhiseaduskomisjoni  istungil on arutusel seaduseelnõu SE 241, välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu.

 

Eelnõu on RK menetlusse antud juba 2020.aasta septembris ja on üllatav, et ühtäkki võeti see kalevi alt välja mitte eelnõu esitaja EKRE, vaid hoopiski reformierakonna poolt. Eelnõud on muudeti viisil, mis ei andnud sotsiaalpartneritele võimalust osaleda, sh. ka EMSA-l.

On tekitatud olukord, milles algsest eelnõust ega selle seadustamise mõttest pole suurt midagi järel. Samas hakkab SE241 peale seadustamist avaldama olulist mõju Eesti tööturu paindlikkusele seoses vöör tööjõuga kolmandatest riikidest ja seda ka Eesti lipu all seilavate laevade meremeeste töökohtadele. Seetõttu saatis Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing eile, 29.märtsil protestikirja Riigikogu esimees Jüri Ratasele ja koopia kõigile Riigikogus esindatud erakondadele ning Vabariigi Presidendile.

EMSA esimees Jüri Lember: „ Oma pöördumises tõime välja, et taoline ebademokraatlik seaduste menetlemine ei ole meie poolt aktsepteeritav. RK põhiseaduskomisjoni esimees on 15.märtsi istungi alguses eksitanud komisjoni liikmeid ja istungi  külalisi väljaütlemisega, et enamik muudatusettepanekud on ajendatud Ukraina sõjast ja seotud sõjapõgenikega. Tegelikkuses see nii ei ole. Siseminister Kristjan Jaani märgib, et kogu eelnõu räägib laias laastus hoopiski paindlikumatest tingimustest töörändele. Tööandjate esindaja Raul Aron tunnistab, et ka tööandjaid pole jõudnud mõjusid hinnata ja neil pole teada illegaalse tööjõu arvu. Ukrainlaste pärast, keda kaitseb eraldi EL põgenike direktiiv ja rahvusvaheliste põgenike kaitse seadus, poleks seda seaduseelnõud üldse vaja menetleda. Seda tehakse odavat tööjõudu ihkavate tööandjate huvides, kes soovivad suunata Eestit jätkuvalt odava tööjõu probleemide ringi.  Meid meremeestena selline ebademokraatlik asjaajamine ei rahulda. Kuna SE 241ga –ga minnakse otseselt ka meie töökohtadele ligipääsu täieliku  vabastamiseni piirangutest, siis hakkame vastu. Taotleme sellise seaduseelnõu saatmist ajaloo prügimäele.“

Üle 4000 Eesti meremehest residendi on sunnitud töötama jätkuvalt võõraste lippude all kuna Eesti lippu kandvatel alustel ei jagu neile töökohti. Kõnesoleva seaduseelnõuga püütakse seadustada, et ka veel need vähesed töökohad reisilaevadel, mis täna eestimaalaste pärusmaa, antakse piirangutevabaks kolmandate riikide tööjõule.  4. ja 5.aprillil korraldab EMSA Riigikogu ees piketi SE 241 vastuvõtmise ja parlamendi ebademokraatliku ning ebaeetilise tööstiili vastu.

Lisainfo Jüri Lember 5012507