Ametiühingud: põgenikke tuleb kohelda võrdselt kohalike töötajatega.

Eesti Ametiühingute Keskliit rõhutab, et põgenike diskrimineerimine tööturul on teravas vastuolus võrdse kohtlemise seadusega, kahjustab nii põgenike kui ka kohalike töötajate huve ning paneb löögi alla võrdse konkurentsi.

Nimelt on ametiühingud saanud mitmeid signaale selle kohta, et Ukrainast saabunud põgenikele on pakutud tööd isegi kuni neli korda madalama palgaga, kui teenivad samalaadse töö eest kohalikud töötegijad.

Ametiühingute keskliit nõuab seejuures avalikult, et tööinspektsiooni tuleb erakorraliselt tugevdada lisarahastuse ja andmete kättesaadavusega, et nõustada tööandjaid võrdse kohtlemise rakendamisel, samal ajal tuvastada kaughalduse teel võimalikud diskrimineerimised ja rakendada vajalikud abinõud selliste juhtumite minimeerimiseks.

Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul on läinud liikvele vale sõnum, nagu võiks põgenikele pakkuda tööd ükskõik millistel tingimustel, kuna senised palganõuded ei kehti.

“Tööandjate eksitus on väga ohtlik. Kordame ise üle ja palume sama teha valitsusel ja tööinspektsioonil, et põgenikke tuleb kohelda võrdselt kohalike töötegijatega ja pakkuda kõigile võrdse töö eest võrdset palka,” rõhutas ta.

Põgenikud on ametiühingute keskliidu juhi sõnul alati eriti haavatav sihtgrupp ja senine maailma kogemus näitab, et neid kiputakse ära kasutama. Samal ajal lüüakse tema sõnul niiviisi jalad alt ka kohalike töötegijate töötingimustel.

“Kõik ettevõtted, kellele nende maine on tähtis, hoidugu ise kiusatusest töötingimusi halvendada, sest pikaajaline mainekahju võib olla suurem korraks säästetud rahast,” hoiatas Peterson.

Baltic News Service