EMSA ja Tallinki esindajate kohtumisest 17.03.2022

Eile, 17.märtsil kohtusid AS Tallink Grupp ja EMSA esindajad, et arutada
esmakordselt ja edaspidi süstemaatiliselt kord kuus ettevõttes ja
töökeskkonnas ülesse kerkinud ning kollektiivsetest töösuhetest lähtuvaid
teemasid. 
Tallinki delegatsiooni juhtis kapten Vahur Ausmees ja EMSA oma kapten Jüri
Lember. Tööandjate poolel osalesid veel Reet Ratas, Age Vanajuur ja Andres
Vihmar, EMSA poolelt Kaia Vask, Ülar Pärn ja Kaimar Vapper.

Väga töisel ja konstruktiivselt kulgenud kokkusaamisel  arutati laevade
kollektiivlepingu kohast detailset mehitust ( ml B.Queen kaasuse baasil) ja
võimalikku vastavasisulist uudset lähenemist,  uute töötajate
töölevõtmisel kohaldatavaid tingimusi ja sõlmitavate lepingute tähtaega,
laevapere liikmete lisatasustamisega seonduvat, võimalike võõrtöölistega
seotud probleemistikku nii laevadel kui hotellides kui ka võimalikku töö
tasustamist juhtumil kui mõni laev peaks võetama kasutusse ujuvhotellina. 
EMSA poolt toodi esile ka Laevapere heaolu fondi temaatika ja shuttl`e tüüpi
aluste suviste lisatasude ennistamise ettepanek. Viimase kahe osas esitame
lähiajal ja peale konsulteerimist liikmeskonnaga ka tööandjatele konkreetsed
ettepanekud. 
Tööandjat huvitas EMSA poolt käesoleval ajal teostatav väljamakse ja selle
alused, mida EMSA rakendab ainult oma liikmeskonnale palgaleppe muutmise
kompenseerimiseks kahe kalendrikuu ulatuses.
Järgmine kohtumine lepiti kokku 12.aprilliks.