EMSA pressiteade seoses keskkonnaorganisatsioonide avaliku pöördumisega

Pressiteade
Eesti Meremeeste Sõltumatut Ametiühing (EMSA) ei jaga ametiühingute keskorganisatsiooni seisukohta, et Eesti metsa raiemahte Eestis tuleks tõsta. Selleks puudub meie hinnangul õigustus.
EMSA toetab Eesti keskkonnaorganisatsioonide täna avaldatud avalikku pöördumist, mis puudutab keskkonnakriisi ja pakub välja lahendusi sellega toime tulemiseks.
(EKO avalik pöördumine: keskkonnakriis on jätkuv, mitmed lahendused käega katsuda — Eestimaa Looduse Fond (elfond.ee))
EMSA esimees Jüri Lember :“ Meie tee ei saa olla ekstensiivsele loodusressursside kasutamisele nagu seni on Eestis toimunud. See, et raiemahte ja eriti lageraie osakaalu on hiljuti vastutustundliku keskkonnaministri poolt vähendatud, on ainuvõimalik tee. Ettevõtted, kes on oma ärimudeli ülesse ehitanud puidu impordile Venemaalt, on selle riski teadlikult võtnud ning peaksid olema ise võimelised neid riske ka maandama.
Eesti ei ole koht suuremahuliseks tööstuse edendamiseks, mis kurnab ülemääraselt meie looduskeskkonda. Viimane on teatavasti meie tõeline rikkus ja kuhu me välja jõuame kui mõne aastaga oma põlismetsad puiduks töötleme ja lindude pesitsusajal täies mahus metsatöid teeme. Hakkame käima loomaaias linnulaulu kuulamas ?
Eesti peab olema kohaks nutika ja keskkonda säästvas mahus loodusressurssi kasutava majanduse edendamiseks, mis ennekõike hoolib inimeste ja muu eluslooduse elukeskkonnast.“
Meremees, kes on kuude viisi näinud lagedat merd, ei taha koju ja kuivale maale tulles näha lagedaks raiutud välju, millel ulub tuul nagu merel.