TS Laevad: meie ei kehtesta parvlaevade piletihinda

TS Laevad OÜ (TS Laevad) teostab reisijatevedu kehtiva sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel ega määra ise piletite hindasid. Piletite hinnad suursaarte vahelistel vedudel määrab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) majandus- ja taristuministri ministri määrusega ehk riik.

Loe lähemalt