Uued õppestendid teevad elektri- ja automaatikasüsteemid selgeks

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse taristu täienes sel sügisel üheksa uue elektri- ja automaatikasüsteemide õppestendiga. Seega on kompetentsikeskuses nüüd võimalik korraldada kõrgetasemelist elektri- ja automaatikasüsteemide praktilist õpet.

Õppestendide loomist vedas SCC mehhatroonikainsener Kaarel Koppel, kes lektorina Kuressaare kolledži tudengeid ja täiendusõppureid koolitab. Esimesed kasutajad, programmeeritavate loogikakontrollerite koolitusel osalejad ja meretehnika tudengid, andsid Kaarli sõnul stendidele kiitva hinnangu.

Elektri- ja automaatikasüsteemide õppestendid koostati Saaremaa valla toetuse abil. Lisaks õppesimulaatori komponentidele said stendidel uue elu ka mitmesugused varem soetatud seadmed, mida kolledži kunagise elektroonsete süsteemide õppekava töös kasutati. Edaspidi on võimalik stendide funktsionaalsust veelgi laiendada, näiteks lisada elektrimootorite juhtimise teema.

KONTAKT

KAAREL KOPPEL, MSc

Mere-elektroonika

Mehhatroonikainsener – Lektor +372 5383 3119 kaarel.koppel@taltech.ee