Erikomisjon: MESis juhtunut ei saa lugeda tööõnnetuseks

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon käsitles tänasel istungil COVID-19 toetusmeetmete rakendamist Maaelu Edendamise Sihtasutuses (MES) hinnates MESi kriisimeetmete vastavust 2020. aasta lisaeelarve eesmärgile, MESilt kriisilaene ja käendusi saanud ettevõtjate vastavust kriisimeetme sihtgrupi tunnustele ning haldusmenetluse rakendamist riigi juriidilistes isikutes.

Loe lähemalt