Kõrgkoolitöötajate sisesuhtlust ei paranda tarkvara, vaid inimesed

Inimeste rahulolu oma tööga sõltub osalt sellest, kuidas nende töökohal infot vahetatakse. Eesti kõrgkoolide sisesuhtlust ja infokorraldust käsitlev Tallinna Ülikooli doktoritöö osutab, et töötajad on oma tööga rahul ega tunne infoüleküllust, kui organisatsiooni sees on täpselt paigas, kelle asi ja kuidas on mingit infot jagada.

Loe lähemalt