PRESSITEADE

Kolmapäeval 3.novembril kohtus EMSA esimees Jüri Lember Toompea lossis Riigikogu esimehe Jüri Ratasega.

Kohtumisel käsitleti peamiselt Eesti merenduse ja laevandusega seotud riikliku korraldamatusega seotud küsimusi ja eraldi teemana Eesti reisilaevanduse osas naaberriikidega samaväärse konkurentsikeskkonna seadustamise küsimust. Eraldi peatus EMSA esimees Veeteede Ameti likvideerimisel, vastavate riigi ülesannete ebamõistlikul üleviimisel ühtsesse Transpordiametisse ning sellega seonduvatel kitsaskohtadel.

RK spiiker Jüri Ratas tunnistas vajadust meie reisilaevanduse toetusmeetmete tähtajatuks kehtestamiseks, et tagada Eesti lippu kandvate aluste ja seal töötava tööjõu konkurentsivõime ka tulevikus.

Kuna RK esimees on ka ühe koalitsioonierakonna esimees, siis palus EMSA esimees Jüri Lember leida lahendus pikka aega vinduvale teemale, mis puudutab Eesti merenduse riikliku korralduse korrigeerimise ja juhtimise süsteemi täiustamist. EMSA esimees tõi välja IMO ehk Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni märkused Eestile kui IMO liikmesriigile, mis tehti juba 2010.aasta ametliku auditi käigus, kuid mis on siiani riigi poolt kõrvaldamata ning uue auditini 2023.aastal on, võttes arvesse antud märkuste sisu, jäänud  väga vähe kui et mitte öelda, juba täna ebapiisavalt, aega.

Jüri Lember, EMSA esimees