Rahandusminister nurjas haiguspäevade reformi

Nii tööandjad kui ka ametiühingud olid saavutanud üksteisemõistmise ning panid ette, et praegune haiguspäevade hüvitamise kord võiks kehtima jäädagi – kuid rahandusminister tõmbas pidurit.

Loe lähemalt