Meretöö seaduse muudatused tagavad palga ka piraatide poolt kinnipeetutele

Valitsus kiitis heaks ja otsustas riigikogule arutamiseks saata meretööseaduse muudatused, mis tagavad meretöö lepingu kehtivuse ja laevapere liikmetele töötasu maksmise ka juhul, kui nad on ebaseaduslikult kinni peetud relvastatud röövi või piraatluse tõttu.

Avaldatud: 15.10.2021

https://tooelu.ee/et/uudised/283/meretoo-seaduse-muudatused-tagavad-palga-ka-piraatide-poolt-kinnipeetutele

„Selles olukorras peab laevaomanik jätkama laevapere liikmele töötasu ja muude tasude maksmist, mis tulenevad meretöölepingust, kollektiivlepingust või seadusest. On õiglane ja vajalik tagada laevapere liikmetele kindlustunne olukorras, mis ei ole tekkinud nende endi süüna ning kus võib nende elu ja tervis ohtu sattuda. Töötasu ja töölepinguga tagatud kaitse jätkumine omab selles kindlasti mõju,“ sõnas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

Reederi töötasu maksmise kohustus kehtib kuni laevapere liikme kojusõiduni või kui laevapere liige kinnipidamise ajal sureb, siis laevapere liikme surmani. Töötasu maksmise kohustust kohaldatakse nendele reederitele, kelle laeval peab meresõiduohutuse seaduse kohaselt olema meretöötunnistus, Transpordiameti andmetel on Eestis neid hetkel üheksa.

Lisaks reguleeritakse eelnõuga meretöölepingu kehtivust laevapere liikme ebaseadusliku kinnipidamise korral. Meretöölepingu kehtivus pikeneb ajal, kui laevapere liiget peetakse seoses laeva vastu suunatud piraatlusjuhtumi või relvastatud rööviga ebaseaduslikult kinni, sõltumata sellest, kas kumbki pool on teavitanud meretöölepingu ülesütlemisest või tähtajalise meretöölepingu tähtaeg on möödunud.

Meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ILO meretöö konventsiooni 2018. aastal vastu võetud muudatused. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni andmetel toimus 2020. aastal maailmas kokku 192 piraatlusjuhtumit ja relvastatud röövi.

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik