Qube-i töötüli Austraalias

  1. 8 oktoobril saatis Paddy Crumlin, ITF president ja Dokkerite sektsiooni esimees, ringkirja kõigile ametiühingutele, kes esindavad dokkereid, sõnumiga rängast töötülist, mis on lahvatanud Austraalia suurima logistikaettevõtte Qube’i ja Fremantle-i sadama dokkerite vahel, kes kuuluvad ametiühingusse, mille nimi on Maritime Union of Australia (MUA).

Fremantle’is streikivad MUA liikmed on sattunud ühe pikima, vaenulikuma ja olulisema töövaidluse keskele, mida Austraalia sadamates viimaste aastakümnete jooksul on nähtud.

https://mua.org.au/news/qube-dispute-2021

MUA Qube’i liikmed alustasid streiki 30. juulil ja selle kirja kirjutamise ajal algas juba 12. streiginädal. Väärib märkimist, et kuus seitsmest Fremantle-i sadama vahetusejuhist keeldusid, toetamaks streikivaid MUA liikmeid, oma tööd tegemast ja nende töösuhe on nüüdseks lõpetatud.

Mida siis nõuavad Fremantle-i sadama Qube-i dokkerid?

Üllataval kombel mitte raha.

Nad nõuavad õigust inimväärsele elule, õigust turvalisele töökohale, mis hoiaks ära ülemäärased töötunnid ja järjestikused ohtlikud vahetuste nimekirjad, mis on MUA liikmete seas põhjustanud märkimisväärset stressi ja ohutusprobleeme.

Selle võitluse eesmärk on anda töötajatele võimalus oma elu planeerida, teatades vahetustest piisavalt ette.

Fremantle’is Qube’i alalistel töötajatel pole graafikut ja nagu juhutöötajatele, antakse neile iga päev kell 16.00 sõnumiga teada, kas nad töötavad järgmisel päeval või mitte ja kas see vahetus on päevane, õhtune või öine vahetus ja kas see kestab 8 tundi või 12,5 tundi.

Kõik, mida dokkerid soovivad, on ainult viia teatist kahe tunni võrra varasemaks, 14.00 -ni.

16.00 teate korral ei saa need, kes töötavad mitmel töökohal, teha muid töid, lapsevanemad ei oska lapsehoiuteenust korralikult planeerida ja üldse on kogu pereelu niimoodi raske planeerida.

MUA liikmed soovivad lihtsalt turvalist töökohta, kus ei esine väsimust, ning korralikku töö- ja eraelu tasakaalu.

Sellist brutaalset ja põlglikku suhtumist oma töötajatesse ei tohiks endale kindlasti lubada Austraalia suurim logistikaettevõte, mille tulu on 2 miljardit dollarit. Pärast streigi algust 30. juulil on MUA -l olnud kokku kuus kohtumist Qube-i esindajatega. Paraku ei ole need kohtumised suutnud nõutavat õiglast poliitikat ellu viia.

Qube on survet suurendanud, tuues tööle rohkem streikimurdjaid teenindamaks Wallenius Wilhelmseni kui ka K-Line’i laevanduskompaniide (kellega Qube-il on sõlmitud eksklusiivlepingud) laevu Fremantle-i sadamas. MUA tänab neid dokitöötajaid kogu maailmas, kes on MUA nimel võtnud solidaarsusmeetmeid Wilhelmseni ja K-Line’i laevade vastu – see on rahvusvahelise solidaarsuse akt, mis ühendab dokkereid üle kogu maailma.

Edasi järgneb Paddy Crumlini kirjas nimekiri 7 Wallenius Wilhelmseni ja 5 K-Line-i laevanduskompanii laevast, kes on osalised streigimurdmises.

Oma kirja lõpus kutsus Paddy Crumlin kõiki organiseerunud dokkereid avaldama toetust streikijatele, kelle jaoks need 12 streiginädalat on olnud muserdavad nii vaimselt kui rahanduslike ressursside poolest.

Toetust saab avaldada kas finantsiliselt või siis moraalselt, saates Fremantle-i dokkeritele oma toetuskirja või lühivideo.

  • Continue to show solidarity: letters and short videos should continue to be sent to Will Tracey at Will.Tracey@mua.org.au
  • Where possible, offers of financial assistance will be very well received. If you wish to contribute, please contact Sandra Miro ASAP: Sandra.Miro@mua.org.au at the MUA Western Australia office and please copy in Will Tracey.
  • Identify Wallenius Wilhelmsen and K-Line vessels working your port with a view to showing lawful and effective solidarity. For more information on tracking vessels and what legal support is most effective, please contact Paul McAleer in the ITF Dockers Section, Sydney Office: McAleer_Paul@itf.org.uk and Will Tracey.