Inspektsioon tahab töölepingu seaduses rõhutada ületöötamise ohtu

Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.

Loe lähemalt