Ametiühingud: eri liiki pensionide maksustamisel hoitagu ühtset joont

Ametiühingute keskliit saatis rahandus- ja sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles rõhutab vajadust rakendada kõikidele pensionisaajatele võrdset tulumaksuvaba määra, et vältida tõenäolisi diskrimineerimisvaidlusi, vääritimõistmist ja põhjendamatut halduskoormust.

Loe lähemalt