Kas koristaja töölepingus peavad olema ärisaladuse ja konkurentsipiirangud?

Töötaja läheb IT ettevõttesse tööle koristajaks ja on sõlmimas töölepingut. «Minu töölepingus on kirjas saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang, samuti leppetrahvid nende kohustuste rikkumise puhul. Kas selliseid piiranguid on üldse vaja? Ma olen ju koristaja  ega pääse ligi ärisaladusele ja konkurentsipiirang ei lubaks mul lisaks kuskil mujal koristada. Mida teha, kas sellised kokkulepped on pädevad?»

Loe lähemalt