Töötukassa on tarkvara tõttu sunnitud palgatoetust maksma läbi tööandja

Kuigi töötukassa eelistaks palgatoetuse maksmist otse töötajale, tuleb tarkvaraarenduse tõttu teha maksed tööandjale. Palgatoetust loetakse Euroopa Liidus riigiabiks, täpsemalt vähese tähtsusega abiks, mida hallatakse piirmäärade jälgimiseks registri kaudu.

Loe lähemalt