Töötukassa uus palgatoetus ei pea minema vaid palga maksmiseks

Töötukassa palgatoetus Ida-Virumaa ja Harjumaa ettevõtetele ei kohusta tööandjaid sel korral raha kulutama vaid palkade maksmiseks, sest see on tagantjärele kompenseeriv meede. Kokku jagatakse uue toetusega umbes 24 miljonit eurot, ütles töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

Loe lähemalt