ML Viking XPRS palgatõusu edasilükkamine

Möödunud aasta detsembris alanud läbirääkimiste tulemusena sõlmis EMSA täna, 14.01.2021, kehtiva kollektiivlepingu muutmise kokkuleppe OÜ Eurowork, ML Viking XPRS Eesti meeskonnale, millega pikendatakse kollektiivlepingu kehtivust kuni 31.12.2022.a. Töötasude miinimummäärade kasv, mis oleks pidanud aset leidma alates 01.01.2021, lükatakse kokkulepitud tingimustel edasi 6 kuu võrra.  Kui Covid19 pandeemiaga seotud olukord jätkub, toimuvad täiendavad läbirääkimised käesoleva aasta maikuus.

Juba varasemalt pikendasime Tallink Grupiga sõlmitud palgaleppe kehtivuse kuni 2022.a lõpuni ning nõustusime kokkulepitud palgatõusu edasi lükkama 1 aasta võrra. Ikka selle nimel, et ettevõtted suudaksid kriisi üle elada ja töökohad taasluua, kui pandeemia on seljatatud ja reisijate arvud taas tõusule pööravad. Koondatud töötajad kutsutakse tagasi eelisjärjekorras ning aasta jooksul pärast koondamist säilitatakse nende katkematu tööstaaž ja sellega kaasnev lisatasu.

 

Lisainfo:
Jüri Lember
EMSA esimees
jlem@online.ee