Raseda vallandamine läheb tööandjale senisest kulukamaks

Sotsiaalministeerium soovib muuta kollektiivlepingute laiendamise tingimusi nii, et palga- ja tööaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui nii on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt viiendikule sektori töötajatest. 

Loe lähemalt