Muutus EMSA toetuste kord

Eilsel, 23.09.2020 EMSA volikogu koosolekul kiideti heaks uus toetuste maksmise kord, mis jõustus viivitamatult, kuid mille peamine sisuline muutus – õigus toetustele tekib alles pärast 6 kuud liige olemist ja liikmemaksu tasumist – kehtib pärast 23.juulit 2020 liikmeks astunud töötajatele. Enne seda liikmeks võetud töötajatele rakendatakse viimati 2020.a aprillis täiendatud toetuste maksmise korda. Mõlema dokumendiga saab tutvuda https://emsa.ee/liikmetele/toetused/

Muudatust peeti vajalikuks, et takistada toetuseõngitsemise eesmärgil lühiajalist liitumist, millega sisuliselt EMSA tegevusse ja ühiskassa reservide loomisesse panustada ei soovita, vaid loodetakse isiklikku kasu lõigata.

Muudeti ka EMSA töötu toetuse tingimusi pensioniealiste liikmetele, sest koondatavaid pensionäre töötuna ei registreerita, kuid töötu tõend on jätkuvalt EMSA töötu toetuse taotlemisel eeltingimuseks. Raskustesse sattunud koondatud pensionärid saavad vajadusel taotleda EMSA-lt ühekordset toetust.