EMSA kooskõlastas Tallinki koondamiskava vähendatud määras

Tallinki poolt EMSA-le 3.septembril esitatud täiendava 1150 laevapereliikme töökoha koondamise teadetele järgnenud läbirääkimistel jõuti eile, 21.septembril kompromissile.
Pingelistel läbirääkmistel, mis toimusid viiel korral, nõustus juhtkond vähendama koondatavate töökohtade arvu peaaegu 1/4 võrra, mis võimaldab tööd jätkata 270 töötajal enam võrreldes algselt planeerituga.
Varasem kokkulepe koondatavate töötajate töökohtade taasloomisel tööle ennistamise eelisõiguse osas ning staaži säilitamise kohta jäi jõusse.
Lisaks saavutati kokkulepe, et HT Laevateenindusega sõlmitud kollektiivlepingut ega summeeritud tööaja perioodi ei muudeta ning laevade tehnilise meeskonna suhtes osakoormusega töötamist ei rakendata, mis oli tööandja esialgne kava.
EMSA juhatus