Viking XPRS kollektiivleping on ajutiselt muudetud

Täna, 14.septembril 2020 leppisid Euro Work OÜ, ML Viking XPRS mehitusettevõttena ning Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing kokku kollektiivlepingu ajutistes muudatustes COVID-19 põhjustatud reisijate arvu vähenemise tõttu.

Kokku lepiti tehnilise ja teenindava meeskonna miinimumkoosseisudes, garanteeritud minimaalne brutotöötasu kalendrikuus, ühe tööpäeva tasu määras, töögraafiku muudatustest etteteatamise tähtajas ning võimalikult võrdse tööaja jaotamise põhimõttes kuni 30.aprillini 2021.aastal.

Kokkuleppe detailid tehakse töötajatele teatavaks EMSA usaldusisikute kaudu.

EMSA esimees Jüri Lember: „Läbirääkimised olid konstruktiivsed ja töötajad said kindlustunde töökoha ja garanteeritud sissetuleku säilimise kohta ka töömahtude vähenemisel. Tänases olukorras osakoormusega tööd vältida pole kahjuks võimalik, kuid üheskoos tööandjaga soovisime vältida koondamisi.”