ML Silja Serenade Soome meeskond puhkusele, ML Baltic Queen Riia-Helsinki liinile

Reedel, 28.08.2020 sõlmisid Soome Meremeeste Unioon (SMU), EMSA ja AS Tallink Grupp esindajad kolmepoolse kokkuleppe, mille kohaselt Soome lipu all Riia-Helsinki liinil seilanud ml Silja Serenade asemele viiakse septembri keskel eesti meeskonnaga ml Baltci Queen. Läbirääkimised kestsid sisuliselt terve nädala ja päädisid eesti laevaperedele väga positiivse kokkuleppega. Vastupidisel juhul oli oht, et mõlemad alused lõpetavad antud liinil töötamise või jäävad üldse kai äärde seisma.
Kokkuleppe eest oleme tänulikud Soome meremeeskonnale, kes sisuliselt loobus ajutiselt oma töökohtadest eesti meeskonna kasuks. Koroonaolukorrast sõltuvalt, kuid loodetavasti vähemalt jaanuari alguseni saavad sellel liinil tööd meie EMSA liikmed ja orineteeruvalt 400 SMU liiget peavad leppima osaliselt tasustatud puhkusega (60% lepingujärgsest töötasust), mida hüvitatakse Soome töötukassast. Lepingu pikkus sõltub mitmetest asjaoludest, milles on ka eraldi kokku lepitud.
EMSA ja AS Tallink Grupp ühine huvi oli võimalikult vähe koondada meie kaasmaalasi ja mingilgi moel vähendada senini veel sõitvate laevade kulusid, et turismisektorit tabanud tagasilöök üle elada.
Lepingu kohaselt tasub AS Tallink Grupp EMSA Tallinki Laevapere heaolu fondi poole 2019.aasta algusest kehtinud aastamaksest, millest saame jätkata Tallinkis töötavate või tööta jäänud abivajavate EMSA liikmete toetamist.
EMSA juhatus