Uuring: COVID-19 mõju meremeestele

Austraalia, Suurbritannia ja Rootsi ülikoolide rahvusvaheline meeskond on koostanud uuringuküsitluse, et saada teada rahvusvahelistel laevadel töötavate meremeeste kogemustest merel COVID-19 pandeemia jooksul. Uuringu eesmärk on koguda teavet pandeemia mõju kohta meremeestele ning selgitada välja faktorid, milliste muutused võiksid laevaperesid tulevikus aidata. Küsitlus on avatud 15.septembrini 2020
Survey Seafarers during pandemic (flyer)

Osavõttu oodatakse eelkõige rahvusvahelistel alustel (laeval on IMO number) töötavatel laevapereliikmetelt, kel on kehtiv töösuhe. Küsimused on inglise keeles ja puudutavad vastaja kogemusi laevas, samuti taustainfo vastaja ja tema laeva kohta. Neile vastamine võtab aega umbes 20-30 minutit. Vastused on anonüümsed ning neid kasutatakse soovituste koostamiseks, mis võiksid meremeeste töötingimusi edaspidi parandada.

https://webropol.com/s/survey-seafarers-during-pandemic

Kui tunned kedagi, kes töötab rahvusvahelisel laeval ja võiks olla vastamisest huvitatud, palun jaga temaga uuringu linki!

Projekti viivad läbi Queenslandi Ülikooli (Austraalia), Royal Holloway Ülikooli (UK), Uppsala Ülikooli (Rootsi) ja Maailma Merendusülikooli (Rootsis) teadlaste meeskond.

Küsimused võib esitada otse projektijuhtidele – Dr B Pauksztat birgit.pauksztat@fek.uu.se, Dr M Kitada mk@wmu.se, või eesti keeles EMSA projektijuhi vahendusel evelin.tomson@emsa.ee