Töötukassa maksis juunis töötasuhüvitist 32 000 inimesele

Töötukassa töötasuhüvitiste maksmine juunikuus langes. Kokku tasuti ligi 4000 asututuse 32 000 töötajale kokku 25 miljonit eurot, mis teeb ligi 580 eurot töötaja kohta.

Loe lähemalt