Kollektiivlepingu ajutine muutmine Hansaliini töötajatele

Täna, 04.08.2020 sõlmisid EMSA, AS Tallink Grupp ja OÜ Hansaliin kokkuleppe, mis näeb ette kehtiva kollektiivlepingu osade sätete ajutise muutmise OÜ Hansaliinid töötajate osas.

  • Antud muudatustega võimaldatakse tööandjale kuni 31.05.2021 rakendada päevapalga asemel tunnitasu, kehtestatakse tööpäeva pikkuse vahemikuks 8 kuni 12 tundi ja muudetakse tööaja summeeritud perioode  alljärgnevalt:
    1. Periood 1: 01.01.2020-31.08.2020;
    2. Periood 2: 01.09-31.12.2020;
    3. Periood 3: 01.01-31.05.2021 ja
    4. Periood 4: 01.06.-31.12.2021.

Täiendavalt on kokku lepitud ka töö tasustamise erisustes ja tööaja korralduses, aga ka tööle ja töölt sõidu kulude hüvitamises kui töötaja peab ühes kalendrikuus ning tulenevalt tööandja huvidest korduvalt tööle tulema.

Täiendavat infot saab peausaldusisik Ülar Pärnalt, e-post ular.parn@emsa.ee ja laevapereliikmed oma usaldus-ning tugiisikute kaudu.