Töötukassa maksis kolme kuuga 231,7 miljonit eurot töötasu hüvitisi

Töötukassa maksis kolme kuuga ehk aprillist juuni lõpuni 17 472 asutuse 136 709 töötajale kokku 231,7 miljonit eurot töötasu hüvitist. Keskmise hüvitise suurus oli 703,2 eurot ning enim toetust said majutuse ja toitlustuse ning töötleva tööstuse valdkonna töötajad.

Loe lähemalt