EMSA ja Eurowork OÜ sõlmisid kokkuleppe

26.juunil sõlmisid EMSA ja Viking XPRS laevapere tööandja, Eurowork OÜ, 3.kuulise kokkuleppe kollektiivlepingu ajutiseks muutmiseks. Kokkuleppe kohaselt makstakse laevapere liikmele, kellele pole täismahus tööd pakkuda ja on saavutatud vastav individuaalne kokkulepe töötajaga, vähemalt igakuiselt minimaalset tasu 1000 eurot brutos.

Lisaks lepiti ajutiselt kokku uus minimaalne laevapere kuni 1500 reisijani pardal ja töötajate tööle kutsumisest minimaalse etteteatamise tähtajad.

Tööandja nõustus tagama maksimaalses ulatuses töötajate rotatsiooni ühe töökoha mõistes, et võimalikult paljudele inimestele oleks käesoleva kokkuleppe perioodil võimalik tööd pakkuda ja igal ajahetkel tagada laeva ning reisijate ohutus ning vältida ülemäärast väsimust.

Kõneoleva kokkuleppega välditakse töötajate kollektiivset koondamist kõnesoleval ajaperiooodil.

 

EMSA juhatus