“Veeteede Ameti ühendamine transpordiametiga ei ole põhjendatud tegevus”

Vabariigi Valitsuse eilne kabinetiistung andis rohelise tule ühise Transpordiameti loomiseks, mille koosseisu ühendatakse ka Veeteede Amet.

Merendusorganisatsioonid on sellele plaanile väljendanud vastuseisu oma ühispöördumisega peaministrile. EMSA esimees Jüri Lemberi kommentaar eilsele pressisõnumile https://majandus24.postimees.ee/6999812/valitsus-andis-onnistuse-uuele-hiiglaslikule-riigiametile

„Veeteede Ameti liitmine ühe suurema transpordiameti koosseisu ei ole põhjendatud tegevus. Riskid, et leivalabidaga mesipuusse löödav kana lähiajal enam efektiivselt ei mune, on üsna suured. Seda enam kui merel toimuvat ehk transpordi ühendametit hakkab juhtima mõni rekkajuht.

Merega seonduv ei saa riigile seisneda vaid saarte ja mandri vahelise liikluse korraldamises, jäämurdmises ja meremärkides ning seonduvates riigipoolsetes investeeringutes, see on hulga mahukam ja komplekssem ülesanne. Kahjuks käsitletakse mereäärses Eesti Vabariigis jätkuvalt merendust väga kitsalt nagu maantee jätkumist merel. Sellest ka vildakad reformid.

Merendus ja meremajandus ei ole pelgalt transport. See on kompleksne valdkond meremeestest ja nendega seonduvatest regulatsioonidest, sh. mereharidusest, merekeskkonnast, vesiviljelusest ja laevaehitusest , mida peab ka riigipoolset vastavalt planeerima ja juhtima. Mida teab maanteeameti juht laevast või meresõidust? Või kalalaevade ja kaubalaevade erinevast õiguslikust regulatsioonist ?  ….

Reformi kavandamise käigus selgitati meile, et kulude kokkuhoidu see kaasa ei too. Peaks justkui paranema juhtimine ja planeerimine. Meie meremeestena sellesse ei usu. Juhtimist ja planeerimist korraldavad ikka inimesed. Ümberpaigutused struktuuris siin ei aita. Pigem kordub Piirivalveamet kaks ehk halvatakse pikaks ajaks ühe suure, riigile olulise  valdkonna, meremajanduse riigipoolne tugimehhanism.