Meremeeste päev 25.juunil

Meremehed on COVID-19 pandeemia eesliinil, täites olulist missiooni elutähtsate kaupade –  toidu, ravimite ja meditsiinivahendite – liikuvuse säilitamisel. Kriis on aga toonud kaasa keerulisemad töötingimused, vahel ka oluliselt pikemad töövahetused, suurendanud ebakindlust ja tõrkeid tööle ning töölt koju pääsemisel, laevade varustamisel ja vahetusmeeskondade komplekteerimisel.

#MeremehedOnEesliinitöötajad

Teame, et paljud kaugsõidu meremehed on olnud kodust eemal nädalate ja kuude viisi kauem kui on tavapärane. Mitmed ei ole tänagi kindlad, millal nad saavad riikidevaheliste reisipiirangute tõttu töölt koju naasta.

Sel aastal kutsume meremehe päeva puhul üles Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni liikmesriikide valitsusi tunnustama meremehi kui eesliinitöötajaid ning pakkuma neile vajalikku toetust ja tähelepanu, mida pöörati teistele eesliinitöötajatele pandeemia puhkemisel.

Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni IMO peasekretär Kitack Lim tõstab meremehe päeva sõnumis esile meremeeste ainulaadse ja olulise töö. “Just nagu teisedki kriitilise tähtsusega töötajad, on meremehed selles ülemaailmses võitluses pandeemiaga eesliinil. Nad väärivad meie tänu. Kuid nad vajavad ja väärivad kõikide valitsuste kiiret ja otsustavat humanitaartegevust mitte ainult pandeemia ajal, vaid kogu aeg,” ütles hr Lim.

EMSA esimees Jüri Lember: „ Paljud Eesti residentidest meremehed  on täna kahjuks sunnitud töötama võõramaiste lippude all ja reederite juures. Meil on puudulik ülevaade, kui suur osa Eestist pärit meremeestest on tööl eesliinil maailma kaubalaevadel ning milliste graafikutega nad töötavad ja kas nad on pääsenud õigeaegselt koju. Eestis puudub vastavat teavet sisaldav meremeeste register. Teadmisest tähtsam on aga see, et kõik meremehed saaksid teha oma tööd ohutult ja turvaliselt ning võiksid tulla koju oma pere ja sõprade juurde pärast kokkulepitud töövahetuse lõppu. Meremeestele on väga oluline tunda, et nende tööd hinnatakse vääriliselt ning tunnustatakse sarnaselt teiste pandeemiaga võitluses eesliinil olevate töötajatega“.

EMSA 3000 liikmest töötab reisiparvlaevadel üle 1600 meremehe ja väljaspool Eesti  laevaregistrit kaubalaevadel ligi 500 erinevatest rahvustest meremeest, kellest enamiku töötingimused oleme reguleerinud rahvusvaheliselt aktsepteeritud kollektiivlepingutega.

Täname ja tunnustame kõiki meremehi nende panuse eest elutähtsate kaupade meieni toimetamisel!

 

Lisainfo:

Jüri Lember
EMSA esimees

Tel 5012507