Küsitlus „Tööle naasmise tingimused pärast rasket haigust“

Kas olete pidanud haiguse tõttu pikemaks ajaks töölt lahkuma, kuid siis tööle jälle naasnud? Võibolla on teil ka kogemusi sellega, et teie kolleeg või alluv on sellesse olukorda sattunud? Kas see on meil Eestis keeruline või kerge? Tallinna Ülikool kutsub teid osalema küsitluses ja jagama meiega seda kogemust!
Osaleda saate siin:

*- Töötajana <https://mysalary.ee/…/toole-tagasi-poordumine-parast-rasket…>

*- Juhina <https://www.surveymonkey.com/r/YT2PNP3?lang=et>

Kui teate veel kedagi, kel selline kogemus on, palun edastage ka temale uuringu link!

Küsitlus viiakse läbi Belgia ja Slovakkia teadlaste algatatud uurimisprojektis REWIR (Negotiating return to work in the age of demographic change through industrial relations, loe lähemalt https://www.ceps.eu/ceps-projects/rewir/, teemaks tööle tagasi pöördumine pärast rasket haigust ja/või kroonilise haigusega.

Üks ankeet on suunatud töötajale, kes on läbi elanud haigestumise või õnnetuse, mille ravimine on neid sundinud töötamist tavapärasest kauemaks ajaks peatama ning kes on tööle tagasi pöördunud pärast ravi, isegi kui taastusravi/rehabilitatsioon veel jätkub. Sellisteks haigusteks on näiteks insult, diabeet, vähk, aga nende haiguste hulka võib lugeda ka kutsehaigused ja tööõnnetused. Haiguse või õnnetuse tagajärjel võib olla tema töövõime vähenenud, võivad olla seatud piirangud tööülesannetele, tööajale jms. Võib olla tööle tagasi pöördunud sama tööandja juurde või mujale, sõltumata ettevõte suurusest ja tegevusalast.
Link töötajate küsitlusele https://mysalary.ee/…/toole-tagasi-poordumine-parast-rasket…

Teine ankeet on suunatud juhtimiskohustustega inimesele, kellel on kogemust sellega, et kolleeg või alluv on pidanud haiguse tõttu töötamise katkestama ning jääma ravile ja kes on pärast seda tööle tagasi pöördunud. Või siis võetakse tööle uus inimene, kes on eelnevalt haiguse tõttu tööturult pikemalt eemal olnud. Haiguse (näiteks insult, diabeet, vähk, aga nende haiguste hulka võib lugeda ka kutsehaigused ja tööõnnetused) tagajärjel võib inimese töövõime olla vähenenud, seega võib kaasneda vajadus kohandada töökohta, muuta tema tööülesandeid ja tööaega, aga see ei pruugi alati vajalik olla. Küsitlusele võiksid vastata juhid, kes vahetult tegelevad selliste olukordadega, suuremates organisatsioonides üksuse või allüksuse juht, väiksemates aga võib tegemist olla ka juhtkonna esindaja või personalijuhiga, olgu siis avalikust sektorist, äri- või mittetulundussektorist. Link juhtide küsitlusele https://www.surveymonkey.com/r/YT2PNP3?lang=et

Küsitlused on anonüümsed ja uuringutiim on väga tänulik iga vastuse eest.

Eesti ja teiste uuringus osalevate riikide vastuste abil saame kokkuvõttes toetada tööturu kaasavamaks muutumist.

Uuringus saab osaleda kuni juuni lõpuni. Aitäh, et olete valmis panustama! Kui teil on uuringu kohta lisaküsimusi, palun kirjutage marti.taru@tlu.ee