Peausaldusisikute teatepulga üleandmine OÜ Hansaliinis

Tallinki laevade teenindava personali tööandja – OÜ Hansaliini – töötajate peausaldusisik ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse liige Anne Sisask jääb tänasest pensionile. Anne on olnud EMSA liige selle algusaastast alates, aastatel 1996-2004 olnud ka ML Regina Baltica laevapere usaldusisikuks ja aastail 2002 ning 2004 tunnustatud aasta parimate usaldusisikute hulgas Eesti Ametiühingute Keskliidu poolt. 2005.aastal valiti Anne peausaldusisikuks ja tema põhitööks saigi ametiühinguliikmete informeerimine, konsulteerimine ja kaasamine Tallinki laevadel. Anne on hooliv ja kohusetundlik, usaldusväärne läbirääkija ning väga hea suhtleja. Ta on väsimatult selgitanud meie tegevusi ja saavutusi, toonud meie liikmeks aastate jooksul üle 1000 töötaja ning esindanud neid kollektiivlepingu läbirääkimistel. Tema abiga on laevapereliikmete hulgast leitud ka kümneid aktiivseid liikmeid, kes on valitud ametiühingu usaldus- või tugiisikuks ja keda Anne on abistanud ning juhendanud selle olulise rolli täitmisel.

OÜ Hansaliini uueks EMSA peausaldusisikuks valiti 11.juunil 2020 pikaajalise usaldusisikutöö ja EMSA volikogu juhtimise kogemusega ML Star usaldusisik Ülar Pärn, kes on samuti kahel aastal – 2009 ja 2017 pälvinud aasta parima usaldusisiku tunnustuse Ametiühingute Keskliidult. Ülar on usaldusisiku tööd teinud pühendumisega, pidevalt oma teadmiseid ja oskusi täiendades. Ta on osalenud noorte ametiühinguliikmete koolitustel nii Eestis kui Euroopas, aastal 2012 osalenud Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni korraldatud esimesel Merenduse Ümarlaual Casablancas (Maritime Roundtable, Morocco 2012). Ülar on valmis jagama enda rikkalikke kogemusi, oskab kuulata inimeste küsimusi, sõnastada probleeme ja pakkuda võimalikke lahendusi. Ta on tugev meeskonnamängija, tunneb hästi kollektiivlepingut ja leiab nutikaid võimalusi töötajate õiguste kaitse arendamiseks laevadel.

Tallinki laevadel töötab ligi 2500 Eestist pärit laevapereliiget, kellest rohkem kui 61 % on liitunud EMSA-ga.

Täname Annet ja soovime Ülarile jõudu ja edu uues ametis!

Jüri Lember
EMSA esimees