Peatagem pandeemia – töötervishoid ja tööohutus võivad päästa elusid!

Täna, 28-ndal aprillil tähistame ülemaailmset töötajate mälestuspäeva.

Tänavuse mälestuspäeva üleskutse on “Peatage pandeemia: tööohutus ja töötervishoid võivad päästa elusid!”

Vaatamata sellele, et eksperdid on juba algusest peale soovitanud, et igas töökohas oleks töötajatele tagatud võimalused kätepesuks ja desinfitseerimiseks, esineb juhtumeid kus tööandja ei pööra vajalikku tähelepanu ohutusmeetmete rakendamisele. Sellega seatakse ohtu töötajate tervis ja tööohutus.

Eesti Vabariigi valitsus kehtestas kogu riigis eriolukorra, millega koos hakkasid kehtima ka reeglid, millega on keelatud suured rahvakogunemised ning rangelt tuleb täita 2+2 reeglit. EMSA-sse on jõudnud teated ettevõtetest, kus usaldusisikud on olnud sunnitud juhtima tööandja tähelepanu vajakajäämistele seoses eriolukorra reeglite rakendamisega. Tahtmatult tekib küsimus, mis toimub? Sõnades väljendavad tööandjad oma hoolivust töötajate suhtes, kuid tegelik olukord on kahjuks midagi muud.

Oleme nõus, et nn. “eesliini“ töötajad on meil kangelased, kuid ei maksa unustada ka neid, kes töötavad “tagalas”.  Sõjas on ikka nii, et eesliinil saavad asjad hästi minna vaid siis, kui tagala töötab laitmatult. Hetkel me olemegi sõjas. Selles sõjas on meil tegemist väga ohtliku ja salakavala vastasega. Ta on silmale nähtamatu ja tal ei ole lõhna, kuid ta on surmav.

Nõuame:

  • et kõik töökohad oleks varustatud desinfitseerimisvahenditega töötajate jaoks
  • et töötajatele oleks tagatud isikukaitsevahendid maskide näol
  • et töötajate tööle ja töölt koju transport oleks korraldatud nii, et oleks tagatud reegli 2+2 täitmine
  • et vahetused toimuksid vastavalt  2+2 reeglile
  • et töötajad ei peaks viibima ühes ruumis enam kui 2 või kolme kaupa
  • et haigussümptomite ilmnemisel oleks koheselt tagatud haigusnähtudega töötaja isoleerimine ja tööruumide desinfitseerimine.

 

EMSA juhatus