Väikeettevõte soovib palgalise puhkuse kohustuse ajutist kaotamist

Väiketttevõttena tegutsev Tulika Hambaravi OÜ soovib ajutiselt vabaneda kohustusest lubada töötajad käesoleval kalendriaastal palgalisele puhkusele. Selline ajutine töölepinguseaduse muutmine võiks ettevõtte hinnangul anda võimaluse firmadel praegusel kriisiajal majanduslikult paremini toime tulla.

Loe lähemalt