Kollektiivsest koondamisest Tallinki hotellides

Tallinki otsusele järgnevalt sulgeda Tallinnas 2 hotelli alustas Tallinki tütarettevõte OÜ TLG Hotellid aprilli alguses EMSA-ga konsultatsioone töötajate kollektiivseks koondamiseks. Mitmekordsete arutelude käigus jõudsime 13.aprillil tööandjaga koondamise tingimuste osas ühistele seisukohtadele, sest antud olukorras on kollektiivne koondamine õigustatud ning möödapääsmatu.

Kokku koondatakse ettevõttes kuni 100 ametikohta alates 18.07.2020 (arvestades töölepinguseaduse § 103 lg 2 sätestatut). Avatuksjäävas Ekspress hotellis tööd jätkavate töötajate nimekiri koostatakse arvestades töötajate kompetentsust ja töötulemusi, töötaja usaldusisikuks valimist viimase 3 aasta jooksul, Eestis alalist elamist, ülalpeetavate ning pere toitjate arvu ning tööstaaži. Koondamisest puudutatud töötajate lõplikku nimekirja lubati ennetavalt tutvustada ka EMSA usaldusisikule, mida küll kahjuks pole toimunud ning mille osas tegime järelpärimise.

EMSA toetab abivajavaid liikmeid nii nõustamisega kui vajadusel ka toetuste maksmisega töötuks jäämise kolmandast kuust alates vastavuses juhatuse 7.aprilli otsuse ning toetuste maksmise korraga, https://emsa.ee/liikmetele/toetused/

 

Töötajate usaldusisik Anne-Ly Kaar
EMSA esimees Jüri Lember