Jurist selgitab: kas võlaõiguslepinguga töötajal saab olla õigusi sotsiaalsetele garantiidele?

Alates esmaspäevast saavad ettevõtted töötukassale esitada töötasu hüvitamise taotlusi eeldusel, et töötaja ning tööandja vahel on sõlmitud tööleping. Kui inimene aga töötab võlaõiguslepingu alusel – kas siis töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel – on teatud juhtudel võimalik siiski tuvastada töölepinguline suhe, mis tagaks inimesele ka sotsiaalsed garantiid nagu õiguse puhkusele või puhkusehüvitisele ning koondamise korral koondamishüvitisele.

Loe lähemalt