Töötukassa ootab ettevõtjailt palgatoetuse taotlusi aprilli algusest

Töötukassa hakkab ettevõtjatelt palgatoetuse taotlusi vastu võtma aprilli alguses, sest selleks ajaks on ametil valmis vastav IT-lahendus. Toetust saavad taotleda kõik majandusraskustesse sattunud ettevõtted, kelle käive on vähenenud 30 protsenti või nad ei suuda samas ulatuses anda inimestele tööd või maksta palka.

Loe lähemalt