Võõrtööjõud Eesti lipu all

Vasakult: Foto on illustratiivne

EMSA esimees Jüri Lember ja peasekretär Kaia Vask kohtusid eile 09.01.2020.a. siseministeeriumi ametnikega selgitamaks Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel avaldatud infot, et riik ei nõua Eesti lipu all sõitvatele laevadele tööle asuvatelt võõrtöölistelt ei tööluba ega ka mitte võõrtööjõuna registreerumist. Aru pärisime selle kohta juba möödunud aasta septembris. Siseministeeriumi esindajad kinnitasid, et saavad aru küsimuse olemusest ning kinnitasid, et riigi ülesanne on kaitsta oma kodanike töökohti ja seda ka merel. Avaldasime arvamust ka Riigikogus vastuvõetud kaubalaevade Eesti lipu alla toomise seaduste muutmise paketi kohta, mis samuti ei arvesta vajadusega kaitsta Eesti ja Euroopa Liidu residentidest meremeeste töökohti kolmandate riikide tööjõu sissetoomise eest. Jutuajamise kokkuvõtteks lubati meile sisuliselt vastata võõrtööjõu töötamise registreerimise ja töölubade nõude puudumise osas Eesti lipu all sõitvatel alustel.