Sotsiaaldialoog kännu tagant lahti

Ametiühingute poolt vaadates vajavad usaldusisikud senisest tõhusamat kaitset ning riigiametnikud streigiõiguse piirangute leevendamist, samuti on aastaid veninud tööõnnetuse- ja kutsehaiguse kindlustuse (TÕKS) ning ravikindlustushüvitise maksmise taastamine esimesest haiguspäevast. Tööandjatele tekitab muret töötajate tervishoiukulude maksuvaba hüvitamise madal piirmäär

EMSA-le eriti tähtsas küsimuses usaldusisikute lisakaitse vajaduse kohta nõustuti, et on mõistlik viia alusetu vallandamise eest määratava trahvi ülemmäär oluliselt suuremaks, sarnaselt käesoleval aastal jõustunud uuele trahvimäärale töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete rikkumise eest, ning tõsta hüvitist usaldusisikule alusetu vallandamisega põhjustatud kahju eest.

See pole küll päris see, mida ametiühingutel vaja, kuid vähemalt samm õiges suunas. EMSA on EAKL kaudu taotlenud töölepingu seaduse muutmist viisil, mis välistaks ametiühingu ja tööandja vahelise vaidluse korral usaldusisiku vallandamise ilma TVK nõusolekuta või siis seadustataks usaldusisiku kaitse kollektiivse töötüli ühe alusena kollektiivse töötüli seaduses.

Töörühma kohtumised toimuvad vastavalt vajadusele ning TÕKS-i ja ravikindlustushüvitise arutelud jätkuvad uuel aastal. Ametiühingute Keskliidu töötajatest osalevad kohtumistel kas Kaja Toomsalu või Nelli Loomets, volikogu esimees Kaia Vask ning täiendavalt EAKL-i ühe liikmesliidu esindaja.

Sotsiaalministri lubadused töötajatele 1.mail ning EAKL-i kongressi delegaatidele aidata kaasa sisuka sotsiaaldialoogi toimumisele peavad vett!