Töötajad said tagasi vähem makstud töötasu

EMSA liikmed sõlmisid Ocean Fleet Management OÜ-ga saamata töötasude osas kompromisskokkuleppe.
13.11.2019 sõlmisid EMSA liikmed, kes töötavad tankeril „Viimsi“ mida opereerib Ocean Fleet Management OÜ, kompromisslepingu saamata töötasude osas. Töövaidluskomisjon kinnitas kompromisslepingu. 2018 aasta eest oli töötajatel saamata töötasu kokku summas 9448,33 €. EMSA liikmeid esindas antud vaidluses meie poolt palgatud vandeadvokaat. Poole aasta jooksul kohustus tööandja töötajatele välja maksma igakuiselt tsirka 250€ kuus töötaja kohta.